Toekomst voor tieners

Tieners die vaderloos zijn of uit gezinnen komen waar ziekte en armoede heerst, hebben vaak weinig toekomstperspectief. Door middel van huiswerkbegeleiding, Engelse les en pastorale zorg willen we tieners helpen en voorbereiden op een betere toekomst. Door goed onderwijs kunnen ze uit de cirkel van armoede breken.

Onze lokale medewerker Rrezarta heeft een groot hart voor deze kwetsbare kinderen en is gecertificeerd docent. Door gratis cursussen Engels aan te bieden kunnen we weeskinderen en arme tieners helpen die wel de wens maar niet de middelen hebben. Dit lesprogramma wordt gegeven in de stad Gjakova (Kosovo) De jongeren leren uitstekend Engels te spreken en schrijven, waardoor ze in de toekomst betere kansen op werk te hebben. Voor € 20 euro per maand kunnen we goed lesmateriaal aanschaffen, een tiener hoge kwaliteit les aanbieden en toekomstperspectief geven.

Maaltijdproject Albanië

Ouderenzorg

Steun dit project

In Noord-Albanië (Bajram Curri) hebben we een huiskamerproject waar 21 kwetsbare ouderen elkaar ontmoeten voor een warme maaltijd en aanspraak. De warme maaltijden worden drie keer per week verdeeld aan ouderen die ziek of alleenstaand zijn en niet zonder hulp kunnen overleven. Naast de gezonde maaltijd, is het moment van sociaal contact voor hen ook erg belangrijk. Deze voorziening is nodig omdat deze kwetsbare groep anders geen of een langere tijd geen warm eten kunnen krijgen.

Doneer een voedselpakket

Voedselpakket

De prijzen in Kosovo zijn sneller gestegen dan de prijzen in Nederland. In veel gevallen liggen voedselprijzen ook hoger dan bij ons in de supermarkt. Maar veel ouderen, invaliden en mensen zonder baan moeten nog steeds van €100,- uitkering rond kunnen komen; een onmogelijke situatie voor hen. Deze mensen in nood willen we graag helpen met een voedselpakket om de maand door te komen.

Ook wij merken het in de inkoop voor de voedselpakketten en voor de maaltijdprojecten. We hebben de afgelopen maanden extra geïnvesteerd in voorraad maar dat moet nu weer. De prognose nu is dat de schaarste en dus ook de prijzen alleen nog maar verder oplopen en dus uitzichtlozer voor de ouderen en hulpbehoevenden. We willen graag opnieuw zoveel mogelijk voorraad inkopen en vragen u ons daarbij te helpen. We proberen zoveel mogelijk “smart” inkopen te doen. Wilt u ons helpen om onze voorraad op te bouwen zodat we minder afhankelijk zijn van de dagmarkt en voedselvoorziening zoveel mogelijk kunnen blijven garanderen?

Day Care Centre

Ouderenzorg

We hebben twee maaltijdprojecten zowel in Kosovo (Gjakovë) als in Noord-Albanië (Bajram Curri). In Noord-Albanië hebben we een huiskamerproject waar 21 kwetsbare ouderen elkaar ontmoeten voor een warme maaltijd en aanspraak.

In Gjakova worden de warme maaltijden drie keer per week verdeeld aan ouderen die ziek of alleenstaand zijn en niet zonder hulp kunnen overleven. Naast de gezonde maaltijd, is het moment van sociaal contact voor hen ook erg belangrijk. Kosovo behoort naast Moldavie tot de armste landen van europa. Deze voorziening is nodig omdat deze kwetsbare groep anders geen of een langere tijd geen warm eten kunnen krijgen.

Brandhout voor de winter

Ouderenzorg

De winters in Kosovo en in de bergen van Albanië kunnen met -20 °C bitter koud zijn. Een gemiddeld gezin verbruikt per maand ongeveer twee kuub hout (afhankelijk van hoe koud het is). De kosten zijn in 2023 gestegen naar gemiddeld € 75,- euro per kubieke meter hout. Met een bijdrage van € 150 euro kan 1 arme familie een maand lang in de warmte zitten en voedsel bereiden.