"Omzien naar de ander"

De Brug is in 1987 opgezet door Bram Oosterwijk om de vervolgde kerk in Oost-Europa te ondersteunen. Na de val van het ijzeren gordijn vroegen steeds meer kerken om training en toerusting. De Brug organiseerde bemoedigingsreizen en toerustingsconferenties in de voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europa. In Kosovo werden ook kinderkampen gehouden en in Albanië evangelisatiecampagnes. Na het uitbreken van de oorlog in Kosovo vroegen de contacten in Albanië en Kosovo om humanitaire hulp en begon de stichting met praktische hulpverlening aan oorlogswezen en -weduwen.